Planerad frånvaro

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som t ex läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven.

Fredkullaskolan är en waldorfskola och undervisningen är till stor del muntlig och i vissa ämnen bunden till perioder om tre-fyra veckor. Detta innebär att det kan vara svårt att ta igen missade lektioner. Om en elev är frånvarande av annan orsak än enskild angelägenhet tar skolan inte på sig ansvaret att hjälpa eleven med den missade undervisningen.

Skolan är tacksam om vårdnadshavare lämnar in denna blankett till klassläraren i de fall man planerar en ledighet för sitt barn, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro.

Planerad frånvaro (pdf)