Året runt på Fredkullaskolan

På Fredkullaskolan har vi många traditioner. Årstidernas förändringar och https://javadultvideos.com/ https://tokyoporn.org/ hur vi påverkas av årstidsstämningar är en självklar ingrediens i undervisningen.
assist you with your document online
Månadsfester och årstidsfirande återkommer regelbundet och går ut på att hela skolan träffas och klasserna visar upp något konstnärligt för varandra som de arbetat med under månaden som gått. Det kan vara allt från musik, sång, dans, recitation eller teater. Till dessa traditioner anknyter vi temaarbeten med värdegrund och likabehandling.

AUGUSTI
Upprop – Första skoldagen samlas vi på skolgården för ett första upprop. Vi är utvilade och påfyllda efter sommaren och ser fram emot att träffas igen. Kollegium och rektor hälsar elever och föräldrar välkomna med sång och kanske dans. Med sång välkomnas de nya eleverna i klass 1 in i skolan genom att klass 9 bär fram eleverna i guldstol genom en lövad båge. Sedan vandrar eleverna med sin fröken till sitt nya klassrum genom en äreport byggd av allas våra händer och armar. Alla klasser träffas en liten stund efter ett långt sommarlov i sina klassrum. De första veckorna präglas av sociala aktiviteter som lekar, samarbetsövningar, utflykter och utomhusprojekt. Alla behöver tid att bli grupp igen och komma in i skolvardag och skolarbete.

SEPTEMBER
Gemenskap – De första veckorna präglas av sociala aktiviteter som lekar, samarbetsövningar, utflykter, utomhusprojekt, skördearbete i skolträdgården och ev. någon gemensam friluftsdag. Så småningom kommer också vardagen med rutiner och skolarbete i gång.

Arbetsdag – Under september är det även dags för den första av läsårets två arbetsdagar där föräldrar, elever och medarbetare samlas för att gemensamt arbeta med skolans inne- och utemiljö.

OKTOBER
Mikaeli –  I månadsskiftet september/ oktober är sommaren definitivt slut. Den första frosten kommer och löven ändrar färg. Då firar vi den gamla skördehögtiden Mikaeli. Detta markerar att vi lämnar ljuset och värmen bakom oss och är på väg in i den kalla och mörka årstiden. Temat är tacksamhet och mod. Enligt den gamla myten om Sankt Göran och draken rövas nu prinsessan bort av en hemsk och farlig drake. På något sätt måste hon räddas! För att aktivera modkvalitéer i olika former arrangerar klass 7 och 8 ett skogsäventyr i Fontinskogen för hela skolan. I skogen möter eleverna olika skogs- och sagoväsen och utsätts för olika prövningar. Nästa dag får äventyret sin upplösning då vi firar årstidsfesten i gymnastiksalen. Klasserna uppträder för varandra och klass 1 dubbas till riddare av Fredkullaordern.  I matsalen står ett vackert skördebord där eleverna samlat frukter och grönsaker. Till lunch serveras skördesoppa och kanske efterrätt.

Månadsfest – Innan höstlovet, precis i slutet av månaden har vi månadsfest där klasserna uppträder för varandra i Fredkullasalen och visar upp något av det de arbetat med den senaste månaden på något konstnärligt sätt.

NOVEMBER/ DECEMBER
Lyktfest – När höstmörkret börjar falla kring den 10:e november behöver vi lysa upp tillvaron och tänka lite extra på varandra. Det gör vi med vår Lyktfest, eller Sankt Martinfest. Sankt Martin var en romersk soldat i tjänst hos kejsar https://javadultvideos.com/ https://tokyoporn.org/ Konstantin. Han blev känd för sin solidaritet eftersom han delade sin mantel mitt itu och gav till en tiggare som frös. För honom var alla systrar och bröder.

Förskoleklassen och lågstadiet arbetar under några dagar med att tillverka lyktor, lyssna till berättelser och öva sånger till temat. En mörk kväll runt den 10:e träffas elever och föräldrar på skolgården där eleverna gör ett lykttåg. Med sina lyktor, sång och kanske någon liten teater utifrån legenden lyser de upp höstmörkret väcker tanken på de som behöver vår hjälp. De äldre eleverna arbetar med temat solidaritet på andra sätt utifrån ålder och teman i undervisningen.

Årsmöte – Den ideella Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv, som är huvudman för skolan, har sitt årsmöte i november och ny styrelse väljs. Alla som vill vara med och stödja skolans verksamhet kan bli medlemmar. På årsmötet röstas det bland annat om hur basarens inkomst ska användas.

Adventsspiralen – Den allra mörkaste årstiden, första advent, firas med en adventsspiral. Vi skapar en stor spiral av granris på golvet med ett stort ljus i mitten. Rummet är till en början mörkt och under stämningsfull sång går alla elever, en och en, in i spiralen och tänder var sitt ljus som de sedan ställer ner någonstans i den mörka spiralen. Tillslut lyser hela spiralen av alla små ljus. Stämningen är stillsam, förväntansfull och högtidlig.
Året runt på Fredkullaskolan
Julbasar – I slutet på november arrangerar skolan sin årliga basar. Veckan innan arbetar klass 5-8 med basarförberedelser under skoltid. Temat är samarbete och ansvar samt att bygga upp stämningen inför advent. De yngre eleverna arbetar klassvis med olika hantverksprojekt. Varje klass har ett givet tema för basaren och klassernas föräldrar arrangerar olika aktiviteter under basardagen som fiskdamm, hantverksworkshop, bageri, loppis, lotteri, korvgrillning, café och restaurang.

.Året runt på FredkullaskolanÅret runt på Fredkullaskolan

DECEMBER
Lucia – Vid lucia övar klasserna 3-5 in ett traditionellt luciatåg som de visar för hela skolan.

Julavslutningen – sista skoldagen inför jullovet firas som en större månadsfest med sång och musik där föräldrar och syskon också är inbjudna. De senaste åren har skolan framfört ett julspel där alla klasser medverkar. Andra år har de olika klasserna framträtt på olika sätt med anknytning till jultemat, gemenskap, glädje och förväntan. Efter festen samlas klasserna en kort stund med sin lärare och hälsar varandra god jul innan alla går hem på jullov.

JANUARI
Öppet hus – I början av året bjuder skolan in intresserade föräldrar till öppet hus och informationskväll. Vi brukar samlas i matsalen och fika, samtidigt som medarbetare och föräldrar berättar om skolan och pedagogiken.

FEBRUARI
Månadsfest – Innan sportlovet har vi månadsfest med årstidstema. Klasserna uppträder för varandra i gymnastiksalen och visar upp något av det de arbetat med den senaste månaden på något konstnärligt sätt.

MARS/ APRIL 
Påskfesten – klass 1-6 firar påsk i matsalen genom årstidsfest med påsktema, naturen som återuppstår efter vintern, livet som övervinner döden. Klass 7-9 förbereder eftermiddagen med tipspromenad, lekar och grillning på Valters Äng. Kanske har några klätt ut sig till påskkärringar?

Valborg – Klasserna övar in traditionella valborgssånger. På valborg samlas hela skolan på skolgården, runt en eld om det är möjligt och sjunger in våren.

Valborg

Dramaperiod – I klass 8 arbetar man med något passande klassiskt drama under sin stora dramaperiod. Teaterspelandet når sin kulmen i klass 8, med manus, rekvisita, belysning, kläder, reklam och inövande av repliker. Dramaperioden är en stark upplevelse som ställer stora krav på samarbete, självdisciplin, kreativitet, koncentration, och uthållighet.  Processen brukar leda till stora positiva förändringar i klassens sociala klimat. Teaterföreställningen visas upp för föräldrar, vänner och grannskolor och har ofta premiär i slutat på april eller kanske början på maj.

Skolträdgården – Klasser med anknytande periodteman arbetar med skolträdgården (ex. klass 2 som nästa läsår har bondens år och klass 4 som nästa läsår har botanik. Klass 8 kan ev. göra något projekt med anknytning till ekologi.

Arbetsdag – Under april/maj är det dags för läsårets andra arbetsdag där föräldrar, elever och medarbetare samlas för att gemensamt arbeta med skolans och fritids inne- och utemiljö.

MAJ 
Resor och utflykter – Våren är en bra tid för skolresor och utflykter. I de flesta klasser gör man resor som har direkt anknytning till undervisningen. Klass 3 kanske besöker en bondgård eller provar på något traditionellt uryrke. Klass 4 kanske åker iväg till Tanum och ser på hällristningar eller åker till någon forntidsby. Klass 7 brukar åka iväg en vecka för att studera det geologiska landskapet.

Håll naturen ren – Skolan deltar i kommunens skräpplockardagar.

JUNI
Middag – Klass 9 som är avgångsklass, bjuds på en mycket stilfull middag med god mat, vårdad klädsel, tal, dikter och presenter.

Skolavslutning – Blomster tiden har kommit och slutligen är det dags för Sommaravslutning. Vi brukar arrangera avslutningen i folkets park för att många föräldrar, syskon och vänner ska få plats. Klasserna och kollegiet bjuder på sång och musik, rektorn kanske på ett avskedstal. Niorna, som vid höstuppropet burit fram de nya små ettorna leds nu med blomsterkransar ut ur skolan av samma ettor. Vi tar avsked av varandra innan vi sedan skiljs åt och går vi ut i den underbara, långa sommaren.
Året runt på Fredkullaskolan