Bankgiro

BG 5404-0852

Medlemskap i föreningen
Vi önskar att minst en vuxen per familj med barn på skolan är medlem i föreningen under barnets/barnens hela skoltid. Medlemsavgiften är 200 kr och betalas läsårsvis till  BG 5404-0852. Märk betalningen med medlemskap och namn.

Städ
Om du överlåter din städnigen till klass 9 märk betalningen med stad och namn.