Blanketter och formulär

 


Anmälan om specialkost
Anmälan om specialkost lämnas ifylld och signerad till köket eller mailas till annett.lindblom@fredkullaskolan.se. Vi följer Kungälvs kommuns rekommendationer.
Anmälan specialkost (pdf)


Ansökan planerad frånvaro
Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som t ex läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven.
Ansökan planerad frånvaro (pdf)


Samtycke till överlämningssamtal
Samtycke överlämningssamtal (pdf)


TIPS! Klicka på länken och öppna pdf:en i appen Adobe Fill & Sign. Sedan kan du snabbt och enkelt  fylla i uppgifterna, signera elektroniskt och maila blanketten dit den ska. Alternativt kan du ladda ner pdf:en till din dator, fylla i uppgifter på datorn och skriva ut pdf:en. Självklart fungerar även det gamla hederliga sättet att fylla i blanketten för hand.