Elevråd

Klassråden och elevrådet tar upp elevernas intressen och diskuterar skolfrågor. Klasslärarna och elevrådsansvariga ansvarar för att detta återkopplas till rektor och kollegium som i sin tur återkopplar till styrelsen. Elevrådet har en stående punkt på kollegiemötet varje vecka.

Ansvarig klass 1–5: Maria Bergéus (lärare)        maria.bergeus@fredkullaskolan.se

Ansvarig klass 6–9: Sara Fors (lärare)                sara.fors@fredkullaskolan.se