En rundvandring

När du kommer till vår skola möts du av stora gräsytor, en slingrande å och träbyggnader i olika former och färg. I huset närmast rondellen hittar du kontor och slöjdsal.

I huvudbyggnaden, Margaretahuset, finns kök, matsal, förskoleklass och fritids. I byggnadens södra gavel håller Mikaels barnträdgård till, en av Kungälvs två waldorfförskolor.

En liten bro leder över Trankärrsbäcken förbi fotbollsplanen och bort till det faluröda Trekungahuset, där klass 8 och 9 håller till.

Trekungahuset

Till vänster om Trekungahuset,närmast parkeringen, ligger lärarrummet i en solitär paviljong. Strax bakom finns Humleängen med skolträdgården och en längre paviljong med två ingångar. Ingången längst till vänster går till musik och bildsal. Ingången till höger, närmast Trekungahuset, går till skolsköterska, kurator och textilslöjdsal.

Till höger om Trekungahuset ligger en lång paviljong i söderläge med tre ingångar, Ormen långe. I detta huset samsas klasserna 1–7.

Bakom Trekungahuset och paviljongerna löper kommunens naturmark längs en brant bergvägg med skog och rikt fågelliv. På kort gångavstånd ligger också Fontinbergets naturreservat och friluftsområde.

Byggnadstiftelsen Kaveldunet består av engagerade föräldrar, lärare och medarbetare från fritids och förskola, de förvaltar skolans byggnader och skolgård. Tillsammans med elevrådet och kollegiet planeras utveckling av skolgården. Vid arbetsdagar några gånger på termin hjälps föräldrar och medarbetare åt att underhålla skolgården. Det finns också framtidsplaner att bebygga Humleängen med fler undervisningslokaler, hantverkshus och gymnastiksal. Det är i alla fall vår vision.