Granne med naturen

När du kommer till Fredkullaskolan möts du av stora gräsytor, en slingrande å och träbyggnader i olika former och färg. I huset närmast rondellen hittar du kontor och slöjdsal.

I huvudbyggnaden, Margaretahuset, finns kök, matsal, förskoleklass, klass 1 och fritids.
I byggnadens södra gavel håller Mikaels Barnträdgård till, en av Kungälvs två waldorfförskolor.

En liten bro leder över Trankärrsbäcken förbi fotbollsplanen och bort till det faluröda Trekungahuset, där klass 8 och 9 håller till.

Till vänster om Trekungahuset,närmast parkeringen, ligger lärarrummet i en solitär paviljong. Strax bakom finns Humleängen med skolträdgården och en längre paviljong med två ingångar. Ingången längst till vänster går till musik och bildsal. Ingången till höger, närmast Trekungahuset, går till skolsköterska, kurator och textilslöjdsal.

Till höger om Trekungahuset ligger en lång paviljong i söderläge med tre ingångar, Ormen långe. I detta huset samsas klasserna 2–7.

Bakom Trekungahuset och paviljongerna löper kommunens naturmark längs en brant bergvägg med skog och rikt fågelliv. Från skolgården blickar man ut över Trankärr och på kort gångavstånd ligger också Fontins naturreservat och friluftsområde.