Fredkullaskolans vision

Fredkullaskolan ska vara en kulturell mötesplats där tanke, känsla och vilja ges lika stort utrymme i en ständig utveckling av hela människan, kropp, själ och ande.

Vi arbetar utifrån waldorfpedagogiken som vill utveckla hela människan- tanke, känsla och vilja.

Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras med individuell och social fostran. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.

Målet är att eleven efter avslutad skolgång har utvecklat en allsidig omdömesförmåga och är fri att utifrån sig själv välja bland så många studier och yrkesinriktningar som möjligt.