GDPR

GDPR med start 25 maj 2018

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig och vi på Fredkullaskolan vill skydda dina personuppgifter. Vi har skolprogrammet InfoMentor, som är GDPR-säkrat, som vårt administrativa verktyg. Vi samlar endast in de uppgifter vi behöver för att kunna bedriva vår skolverksamhet i enlighet med Skollagen. Se mer information i Fredkullaskolans It-policy http://www.fredkullaskolan.se/wp-content/uploads/2018/06/IT-POLICY-2018-för-hemsidan.docx

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv (härefter kallad Fredkullaskolan), organisationsnummer 853300-7038, Tvetgatan 9, 442 33 Kungälv, är utsedd att verka som vår personuppgiftsansvarige, för de uppgifter vi behöver samla in.

Du kan alltid kontakta expeditionen på 0303-63670 och/eller 0700-001452 eller maila till info@fredkullaskolan.se, om du har frågor gällande integritets- och dataskydd.

Personuppgifter som Fredkullaskolan samlar in och varför

Fredkullaskolan samlar in personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress till elever och föräldrar, för att kunna bedriva verksamheten och fullfölja våra förpliktelser enligt Skollagen.

Lagringstid

Alla personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för uppdraget, dock längst tills eleven har slutat på Fredkullaskolan.

Rättigheter

Du har rätt att få ut dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Detta innebär i korthet att Du ska få information om när och hur Dina personuppgifter behandlas, samt att Du har rätt till rättelse, radering och att kunna få ut Dina uppgifter. De registrerades, elevernas, rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i Dataskyddsförord-ningen jämfört med personuppgiftslagen, PuL.

Läs mer på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/