Nyponrosen – Fredkullaskolans förskoleklass

Trygghet och utveckling

I förskoleklassen strävar vi efter att skapa en miljö som på bästa sätt förbereder barnen inför skolgången. Samtidigt är förskoleklassen ännu inte skola i egentlig mening, barnens främsta väg till kunskap och utveckling är fortfarande leken.

I förskoleklassen ges barnen möjlighet att tillsammans med jämnåriga träna på de sociala färdigheter som kommer att behövas i större grupper på skolan, att vänta på sin tur, att lyssna och följa instruktioner att samarbeta och kompromissa. Med leken som redskap arbetar vi med svenska och matematik, slöjd och teknik, musik, dans, rörelse och omvärldskunskap.

Ansök nu!
För att ställa ditt barn
i kö klicka här.