Nyponrosen – vår förskoleklass

Ett introduktionsår i waldorfpedagogik

Nyponrosen är Fredkullaskolans förskoleklass.

Barngruppen består mestadels av barn från olika kommunala förskolor. Under året formas en helt ny grupp av barn som oftast inte känt varandra sedan tidigare. Under denna period vill vi ge sexåringarna en möjlighet att lekfullt och tryggt bekanta sig med sina blivande skolkamrater och med waldorfpedagogiken.

Vi följer naturens skiftningar genom året. Årstiderna ligger till grund för vår pedagogiska verksamhet i form av utflykter, hantverk, sagor, målning, musik, matlagning och andra aktiviteter. Barnens psykosociala och motoriska utveckling står i fokus. Dagarna är uppdelade i förmiddagar med pedagogisk tid och eftermiddagar med fritidsverksamhet. Vi har ett nära samarbete med våra två waldorfförskolor Kotten och Mikaels Barnträdgård med sina integrerade sexårs verksamheter. Höstterminen präglas av det lilla sammanhanget med fokus på trygghet. Under vårterminen ökar samarbetet med waldorfförskolornas sexåringar, skolan och skolans fritids.

Året då barnet fyller sex är för de flesta en känslig period då förmågan till fantasi och fri lek börjar avta, en ny medvetenhet om tillvaron vaknar vilket kan visa sig genom existentiella frågor. Konkurrens och rättvisa kan ta stort utrymme. Humöret svänger och saker som tidigare känts roliga kan bli tråkiga och ansträngande. Sexåringen ifrågasätter tillvaron. Kroppsuppfattningen förändras, motoriken försämras och måste återerövras. Förskolläraren blir en viktig trygghet och anknytningspunkt i tillvaron. Sexåringar vill känna sig stora och kompetenta och klarar också mycket mer än tidigare. Ansvarsuppgifter som att hjälpa till med dukning, matlagning och att tända samlingsljuset är viktiga.

Att bli förälder på en waldorfskola innebär ett medvetet och aktivt val. Genom föräldramöten och utvecklingssamtal får du som förälder möjlighet att ta del av ditt barns utveckling och förskolans verksamhet. En förutsättning för en lyckad skolgång är att du som förälder har ett intresse och sätter dig in i vad waldorfpedagogik innebär. Att vara förälder på en waldorfskola innebär också ett visst ideellt engagemang med städning, arbetsdagar, basarer och stöd vid utflykter och skolresor. Föräldrar sköter städningen av skolan och på detta sätt får vi ökade medel till den pedagogiska kvaliteten. Förhoppningsvis vill du också bli medlem i ”Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv” som också är huvudman för skolan. På detta sätt kan du som förälder påverka och ha inflytande i ditt barns skola!

Om du är intresserad eller har frågor är du välkommen att höra av dig!