Handlingsplaner


Likabehandlingsplan Fredkullaskolan 2019/20

Ordningsregler Fredkullaskolan 2019/20

Krisplan Fredkullaskolan 2019/20

Uppförandekod för medarbetare

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Om du eller ditt barn vill påtala synpunkter eller klagomål med det som sker på skolan, finns det alltid möjligheten att framföra detta till oss. Du kan meddela oss dina synpunkter muntligen eller skriftligen på en särskild blankett (se länk nedan). Vi behandlar synpunkter och/eller klagomålet och återkommer till dig.

Om du inte är nöjd med hur ärendet behandlats och/eller de eventuella åtgärder som beslutats om kan du vända dig till rektor@fredkullaskolan.se (Emma Jerksten), bitradande.rektor@fredkullaskolan.se (Marianne Spetz) eller skolans huvudman styrelsen@fredkullaskolan.se.

Blankett för synpunkter & klagomål