Ansök nu!
För att ställa ditt barn
i kö klicka här.


Din ansökning behandlas i turordning enligt följande kriterier:

  1. Förtur för elever från waldorfförskolorna Mikaels Barnträdgård och Kotten i Kungälv
  2. Syskonförtur
  3. Elever som kommer från annan waldorfverksamhet
  4. Ansökningsdatum

Intagning
Intagning sker till höst- och vårtermin.


Nästa informationsmöte:
30 JANUARI 2020, kl 18.00.


Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att höra av dig till intresse@fredkullaskolan.se eller
ring 0303 – 63 57 70.

Följ oss på Facebook!