Klagomål

Rutiner för klagomål

Om du eller ditt barn vill påtala brister eller missnöje med det som sker på skolan finns alltid möjligheten att framföra detta till oss. Du kan meddela oss dina synpunkter muntligen eller skriftligen på en särskild blankett som finns att hämta på skolans hemsida. (Se länk nedan.) Vi behandlar klagomålet och återkommer till dig.

Om du inte är nöjd med hur ärendet behandlats och/eller de eventuella åtgärder som beslutats om kan du vända dig till rektor rektor@fredkullaskolan.se eller skolans huvudman styrelsen@fredkullaskolan.se.

Blankett för klagomål