Klasslärarens roll

Den första skoldagen. Förväntansfulla, glada, spralliga, oroliga, blyga 7-åringar får för första gången möta sin klasslärare. Att ha en ständigt närvarande pedagog som inte bara undervisar klassen, utan också lotsar eleverna mellan olika lektioner och äter lunch med dem varje dag, skapar en grundtrygghet hos skolbarnen.

Varje morgon tar klassläraren sina elever i hand och hälsar dem välkomna innan de tar steget över tröskeln in i klassrummet. Att få bli sedd, varje dag av sin klasslärare, är en förutsättning får att kunna växa som individ. Det är nyckeln till lärande i Waldorfskolan, där de olika skolämnena integreras och lärandet ständigt varieras. Färdigheter och förmågor övas genom rörelse, konstnärligt övande och intellektuell stimulans.

Kunskapandet utgår från elevernas erfarenheter, frågeställningar och gemensamma upplevelser. Genom muntligt berättande, experiment av olika slag och gemensamma utflykter och upptäcktsfärder, förmedlar klassläraren kunskap och erfarenheter. De olika ämnenas uppbyggnad finns inte i någon enstaka lärobok, utan utarbetas av läraren själv, som hämtar sitt stoff ur olika källor. En levande muntlig framställning gör det också möjligt för elever med olika förutsättningar att engagera sig i skolarbetet.

Anna Ljungkvist och Erik Halldén