Kvalitetsredovisning

Sveriges skolor ska kontinuerligt arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och självskatta, bedöma och bestämma förbättringsåtgärder för att öka måluppfyllelse. Detta är Fredkullaskolans senaste kvalitetsredovisningar som riktar sig till elever, föräldrar och myndigheter.

Kvalitetsmätningarna grundar sig på analyser av samlad statistik från vår lärplattform, Infomentor, där omdömen, betyg och nationella provresultat registreras. Vi har använt statistik från skolinspektion och egna elevenkäter. Lärarnas och arbetsgruppernas uppföljningar och utvärderingar samt utvärderingar från elever och föräldrar vid utvecklingssamtal och andra möten är också ett viktigt underlag. Ytterligare underlag har vi fått från tidigare års betygsstatistik och resultat från nationella prov som registrerats hos SCB varje år.

Kvalitetsredovisningen är underlag för kommande läsårs utvecklingsplan. De åtgärder till utveckling som föreslås i slutet av redovisningarna kan först genomföras efter att de väl förankrats hos skolans medarbetare.

Vi hoppas att du som läsare får en intressant lässtund. Under övriga flikar här på hemsidan kan du läsa mer om skolan och vad som händer inom olika områden. Har du frågor eller hittar du något som du vill diskutera är du välkommen att kontakta oss info@fredkullaskolan.se

Kvalitetsredovisning Fredkullaskolan 2018/19