Länkar

YOUTUBE
Waldorf 100 – The film (engelska)
Filmen ”Learn to change the world” visar människor från hela världen som arbetar med de stora pedagogiska uppgifterna i vår tid baserat på Waldorf / Steiner-pedagogik.

Preparing for life (engelska)
”Preparing for Life” tar tittarna in i Waldorf School of the Peninsula där fokus ligger på att utveckla kapaciteten för kreativitet, motståndskraft, innovativt tänkande och social och emotionell ingellegens. Entreprenörer, Stanford-forskare, investeringsbanker och föräldrar som driver några av de största högteknoligiföretagen i världen, väger in vad barn behöver för att klara 2000-talet utmaningar för att nå framgång, syfte och glädje i deras liv.

Vad är matematik och vad är waldorfmatematik? (engelska)
Waldorfpedagogen, matematikläraren och författaren av bokserien ”Making Math Meaningful”, Jamie York visar exempel på skillnaden mellan traditionell och waldorfpedagogiksk matematikundervisning.

Waldorf alumni – kända waldorfelever och waldorfföräldrar
Ett bildspel som visar några av de mest kända waldorfelever och waldorfföräldrar världen runt.

Andreas Schleicher om waldorfpedagogik (tyska + franska)
Andreas Schleicher är ställföreträdande direktör för OECD:s utbildningsdirektorat och bland annat ansvarig för PISA-undersökningarna om waldorfpedagogik

Presskonferens (tyska)
Presskonferens i samband med publiceringen av studien ”Bildungserfahrungen an Waldorfschulen – Empirische Studie zu Schulqualität und Lernerfahrungen”
Barz, Liebenwein, Randoll. Springer VS, Wiesbanden 2012.


”Det som PISA-studien kommit fram till som framgångsfaktorer för ett modernt utbildningssystem praktiseras till stor del i waldorfskolorna sedan snart
100 år.”

2012 – Andreas Schleicher, ställföreträdande direktör
för OECD:s utbildningsdirektorat och bland annat
ansvarig för PISA-undersökningarna.


ARTIKLAR

Waldorf Agora
Största empiriska studien om waldorfelever

ytterjarnaforum.se
Waldorfpedagogik – ett naturligt val för moderna föräldrar

The New York Times
A Waldorfshool That Doesn´t Compute

International Forum for Steiner/Waldorf Education
Key Characteristics of Waldorf education


”Skolledare har börjat tala om hållbarhet, ekologisk och giftfritt. Och Sveriges riksdag planerar en lag om mobilfria skolor. Det verkar helt enkelt finnas en strävan efter att alla barn ska få det lite mer som mina barn alltid haft det i waldorfskolan.”

2019 – förälder