Morgonperioden

I waldorfskolan bedriver man s.k. morgonperiodsundervisning. Det betyder att skoldagen börjar med temaläsning i block. Ett och samma ämne fördjupas varje morgon under en period på ca tre veckor. Därefter tar ett annat ämne vid. Historia varvas med matematik, svenska, kemi och så vidare.

Under waldorfskolans alla tolv år följer morgonperiodens dubbeltimme ett och samma upplägg, vilket ger eleverna en tydlig arbetsgång med ett varierat innehåll. Efter att eleverna läst morgonversen följer en del med någon form av rytmiskt inslag. Det kan t.ex. vara sång, musik, bollövningar, recitation eller en dramaövning. Därefter får klassen återberätta och återknyta till gårdagens lektionsinnehåll innan de genom att lyssna eller observera får ta del av nytt undervisningstoff.

Efter att eleverna fått lyssna, samtala, iaktta och uppleva får de bearbeta innehållet muntligt, skriftligt och konstnärligt. Eleverna sammanfattar och redovisar sina kunskaper efter avslutat ämnesblock. Vanligt är att de redovisar sina kunskaper skriftligt och konstnärligt i en arbetsbok som de kallar för ett periodhäfte. Vissa ämnen, t.ex. matematik och naturämnen, berikas av en längre del då eleverna övar, experimenterar och löser problem tillsammans, medan andra ämnen t.ex. historia eller samhällskunskap, behöver en längre del av nytt stoff och genomgångar.

Anna Ljungkvist och Erik Halldén