Fritids

I anslutning till Fredkullskolan erbjuder fritidshemmet Fredkullagården eleverna en möjlighet till utandning efter skoldagens slut. I den hemtrevliga miljön har barnen möjlighet till fri lek och hantverkande. Dessutom ger närheten till den vackra Fontinskogen fantastiska möjligheter till härliga utomhusaktiviteter.