Tidigt våren 1988 samlades ett 30-tal waldorfintresserade personer på Nordiska folkhögskolan och bildade Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv. Föreningen lämnade in en ansökan till skolstyrelsen i Kungälv, om att få starta en waldorfskola till hösten. Och i april gick beslutet gick igenom ett enormt arbete påbörjades

Den 22 augusti 1988 stod 18 förhoppningsfulla barn och deras föräldrar på trappan när Ragnhild öppnade dörrarna till Fredkullaskolan.

Ragnhild Norbäck Collin, som var utbildad waldorflärare, blev fredkullaskolans första klasslärare. Ragnhild blev en viktig förebild och inspiratör för att sprida kunskap och intresse för waldorfpedagogiken. Hon förespråkade ”Öppenhet åt alla håll” och ville att Fredkullaskolan skulle bli en skola med fönstren öppna så att nya vindar kunde blåsa in i waldorfpedagogiken. Snart tillkom fler lärare, föräldrar och elever.

Skolan praktiserade waldorfpedagogik och skulle vara en skolform där föräldrar också fick vara med och betraktas som fullgoda medhjälpare. Det skulle vara en trygg skola med värme och närhet. En plats för möten, utveckling och gemenskap. Föräldrar och lärare har satsat god vilja, mod och uthållighet för att förverkliga drömmen om Fredkullaskolan. Ofta kallar vi oss för ”den lilla skolan med det stora hjärtat”.

Skolan har fått sitt namn av Margareta Fredkulla, en västgötsk kungadotter på 1100-talet. Vid ett fredsmöte i Kungälv 1101 skänktes hon som fredsgåva till de norske kungen Magnus Barfot för att garantera svenskarna fritt tillträde till havet längs Göta älv från Lödöse. Senare gifte hon om sig med den danske kungen Nils och utövade stort inflytande för freden mellan Sverige, Norge och Danmark.

Du kan läsa mer om Margareta Fredkulla
i Drottningar i Kungahälla (1899) av Selma Lagerlöf