Om Fredkullaskolan

Fredkullaskolan är den trivsamma Waldorfskolan i Kungälv som erbjuder bildning med bredd från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen granne med naturreservatet Fontin och endast ca.10 minuter med cykel eller bus från Kungälvs centrum.

En trivsam skolmiljö
innebär för oss att vi värnar om det lilla skolformatet. Nära relationer mellan lärare och elever gynnar trivseln i skolan. Varje elev blir sedd av lärarna och tvärtom, eleverna ser alla lärare och lär känna dem oavsett årskurs. Vi genomför gemensamma aktiviteter där elever från olika årskurser umgås och lär sig varandras namn. Detta skapar trygghet och ger en god grund för att eleverna ska kunna vara sig själva och bli accepterade för den de är. Föräldrar ses som en resurs och deras kunskaper och engagemang för sina barn tas tillvara. Tydlig information och öppenhet är viktigt och genomsyrar vår verksamhet.

Bildning med bredd
betyder att vi anser att alla ämnen är lika viktiga. Genom att djupdyka in i ämnes-övergripande teman får eleverna en större förståelse för hur olika saker hänger ihop. Att öva på att se sammanhang skapar en stabil grund för fortsatta studier. Vi börjar alltid dagen med en gemensam rytmisk del för att samla tankarna. Därefter följer den ämnesövergripande periodlektionen och de mer teoretiska lektionerna. Efter lunch ägnar vi oss främst åt praktiska ämnen.

Hemlagad skolmat
är en viktig ingrediens i en lyckad skoldag. Därför har vi ett eget kök som lagar god och genomtänkt lunch varje dag. Råvarorna håller hög kvalitet och väljs mycket efter säsong.

De flesta dagar är lunchen vegetarisk och till stor del ekologisk.

Naturen som inspiration
innebär att vi gärna ger oss ut utanför skolan för att ta in kunskap. Årstidernas växlingar ger läsåret en naturlig rytm, som vi förstärker med olika tidsspecifika traditioner under året.

Vi studerar gärna våra omgivningar genom att ge oss ut i dem istället för att titta på dem på en skärm. Vi är inte rädda för lite regn, och när vi får möjlighet att vara ute och röra på oss tar vi den chansen.

Analoga arbetssätt
är inte omoderna. På Fredkullaskolan lär vi oss att arbeta både med och utan digitala verktyg. Waldorfpedagogiken poängterar vikten av att skapa själv. Därför övar vi gärna roll- spel och teater, vi dansar, sjunger och leker in nya begrepp. Den berättande läraren, som hjälper eleverna att skapa sina egna inre bilder av ämnet, har en viktig roll. Vi lär oss av varandra i återkommande gemensamma diskussioner, och det ger kunskap som stannar kvar.

Följ oss på Facebook!