Waldorf i Kungälv

Fredkullaskolans icke vinstdrivande waldorfpedagogiska verksamhet bygger på tre verksamheter som tillsammans bildar Fredkullaskolan:

Byggnadsstiftelsen Kaveldunet
Äger och förvaltar byggnader och mark.

Föreningen för Waldofpedagogik i Kungälv
Bedriver den waldorpedagogiska skolverksamheten och är Fredkullaskolans huvudman.

Stiftelsen Fredkullagården
Bedriver den waldorfpedagogiska fritidsverksamheten på Fredkullagården.

Dessutom finns det två fristående waldofförskolor:
Mikaels Barnträdgård (vägg i vägg med skolan) och förskolan Kotten.