Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv

Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv är huvudman för Fredkullaskolan. Föreningen är helt ideell och öppen för alla som vill stödja skolans verksamhet. Genom att bli medlem tar du ett aktivt val att vara med och driva skolan. Du får inflytande och möjlighet att kunna påverka skolans verksamhet. Du har rösträtt på föreningsstämmorna. Många aktiva medlemmar är en förutsättning för att skolan ska finnas i den öppna, demokratiska form den är nu.

Att bli medlem kostar 200 kr och betalas läsårsvis till något av skolans konton: BG 5404-0852. Märk betalningen med medlemskap och namn.

Att ta på sig ett styrelseuppdrag i föreningen är ett stort ansvar som kräver engagemang och tid. I skolans styrelse behövs kunskaper och intresse av ekonomi, skollag, arbetsrätt, waldorfpedagogik, systematisk kvalitetsutveckling och ledningsfrågor. Har du något att bidra med inom dessa områden och vill arbeta för att driva vår skola så hör av dig till valberedningen.

 

På senaste årsmötet (2016-11-15) valdes 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Ordförande: Michael Stenfeldt (förälder)

Sekreterare: Janet Gunnarsson (lärare)

Kassör: Martin Heath (förälder)

Övriga ordinarie ledamöter: Márta Szücs (lärare) och Peter Ryberg (förälder)

Suppleanter: Jenny Dahlström (förälder), Katrin Westerlundh (lärare) och Svante Grogarn (förälder)

Valberedning: Jan Broberg (förälder)

Revisor: Kerstin Nordenham Murby

 

Du får enklast kontakt med styrelsen genom att mejla styrelsen@fredkullaskolan.se