Frånvaroanmälan

När en elev blir sjuk eller inte kan komma till skolan som vanligt, är det viktigt att du som vårdnadshavare anmäler detta till skolan INNAN SKOLDAGEN BÖRJAR dock senast kl. 07.45 samma dag.

V.g. gå in på Infomentor och anmäl ditt barn frånvarande där.

Skolan har även som rutin, att höra av sig till dig som vårdnadshavare, så fort som möjligt när en elev saknas.