Sjukanmälan

När en elev blir sjuk eller inte kan komma till skolan som vanligt, är det viktigt att du som vårdnadshavare anmäler detta till skolan INNAN SKOLDAGEN BÖRJAR dock senast kl. 07.45 samma dag.

Du ringer då till telefonsvararen på telefon 0700-001452 där du talar in elevens namn och klass så registreras sedan frånvaron på Infomentor.

Skolan har även som rutin att höra av sig till dig som vårdnadshavare så fort möjligt när en elev saknas.