Städning

På Fredkullaskolan sköter föräldrarna städningen av sitt/sina barns klassrum (och vissa intilliggande lokaler). Man får låna en nyckel, för att städa någon gång under helgen. Varje familj städar 2-3 ggr per läsår. (har man fler barn på skolan städar man bara för ett av dem.)

Om man inte vill eller kan så kan man överlåta städningen till klass 9. Kontakta Birgitta birgitta.magnbrant@fredkullaskolan.se eller Sara sara.fors@fredkullaskolan.se

VID BETALNING FÖR STÄD – BETALA IN PÅ BANKGIRO: 5404-0852 och skriv städ!!