SYV – studie och yrkesvägledare

Fredkullaskolans personal arbetar med studie- och yrkesvägledning genom hela elevernas skolgång, från förskola till årskurs 9. Vår studie- och yrkesvägledare heter Marcus och hans främsta uppgift är, att stötta eleverna inför gymnasievalet i årskurs 9. Då handlar det om att hjälpa varje enskild elev framåt i sin beslutsprocess.
 
Har du frågor om studier eller arbete, eller vill boka en tid för vägledningssamtal? Kontakta Marcus på telefon 0303-636 73/0769 – 463671 eller mail syv@fredkullaskolan.se. Både elever och vårdnadshavare är såklart välkomna att höra av sig.