Vaccinationer

INFORMATION ANG VACCINATION MOT HPV

Flickor födda mellan 1993-1998 kommer att erbjudas gratis HPV vaccination via Primärvården.

Flickor födda 1999 eller senare vaccineras via skolhälsovårdens vaccinationsprogram när dom går i så 5, 6 eller 7.

Skolhälsovården planerar att starta med vaccinationer av flickor födda -99 i mars/april 2012 då man räknar med att vaccinationstillgången är obegränsad. Vaccination av flickor födda -00 och -01 påbörjas till hösten.

För fullgod effekt ges vaccinet tre gånger med några månaders mellanrum.

Föräldrainformation samt vaccinationsmedgivanden för påskrift kommer att skickas hem före vaccinationsstart.

Mer information finns att läsa på:
Socialstyrelsen.se/HPV föräldrainformation eller 1177. Se Vaccination mot HPV.

Skolhälsovården 2016-03-31

Skolsköterskan finns på skolan på tisdagar.

Skolsyster@fredkullaskolan.se

0303-636 38