Vad förväntas av mig som förälder?

Vad förväntas av mig som förälder?

Fredkullaskolan drivs av en ideell förening, Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv. Skolan har inget vinstsyfte och vill ge möjlighet till insyn och föräldrainflytande. Genom att bli medlem i vår förening får du rösträtt på våra föreningsmöten. Vi hoppas så klart att alla föräldrar på skolan är medlemmar i föreningen. Du kan läsa mer om föreningen och hur man betalar in medlemsavgift under fliken organisation här på hemsidan.

För att kunna erbjuda waldorfpedagogik med lärarledd konstnärlig undervisning, hög lärartäthet, hemlagad mat med av god kvalitet och en småskalig, familjär atmosfär krävs ett personligt engagemang utöver det vanliga både av såväl medarbetare som föräldrar. Som vuxna är vi också viktiga förebilder för eleverna, detta ställer höga krav på oss i sociala möten och samarbete.

Vi förväntar oss att du som förälder har valt waldorfpedagogik som ett aktivt val. Att du är intresserad av att sätta dig in i vad det innebär och deltar på föräldrautbildningar. Att du deltar på utvecklingssamtal, föräldramöten och i möjligaste mån stödjer klassen och klassläraren i deras arbete.

Alla klassrum på skolan städas av föräldrar och elever. Detta innebär att alla föräldrar blir tilldelad ett par helger varje termin. Dessa går också att sälja till klass 8 och 9 som på detta sätt tjänar in sin skolresa i slutet av åk 9.

Att du deltar på våra arbetshelger någon gång per termin.

Vi hoppas också att du vill bidra med det som just du är bra på i någon av våra arbetsgrupper eller årliga event. Detta kan vara en periods styrelseuppdrag. Arbete i byggnadsstiftelsen. Att du är klassrepresentant och hjälper till att organisera skolans årliga basar. Att du ingår i en arbetsgrupp för marknadsföring, IT-utveckling eller utomhusmiljö. Framför allt att du marknadsför vår skola genom att berätta för vänner och bekanta om det som du tycker är bra med vår skola och waldorfpedagogiken.

 

Har du idéer eller synpunkter är det viktigt att du delar med dig till rätt forum. Här på hemsidan, i skolans telefonkatalog och på infomentor finns mejladresser och i vissa fall telefonnummer:

  • Klassens lärare tar hand om frågor kring ditt barn och klassens vardag i stort.
  • Kurator tar hand om sociala frågor kring elevernas skolvardag kurator@fredkullaskolan.se
  • Skolsköterska tar hand om frågor kring hälsovård skolsyster@fredkullaskolan.se
  • Skolköket tar hand om frågor kring ditt barns mat tel. 0303-636
  • Rektor och kollegium tar hand om övergripande frågor som handlar om skolans vardag.   rektor@fredkullaskoalan.se
  • Administrativa frågor (sjukanmälan, blanketter, skolskjuts mm) info@fredkullaskolan.se
  • Styrelsen tar hand om långsiktig planering, organisation, samordning av föreningsaktiviteter och ekonomi. styrelsen@fredkullaskolan.se
  • Byggnadsstiftelsen Kaveldunet tar hand om långsiktig planering och övergripande frågor kring byggnader och skolgård. marie.eson.johansson@gmail.com
  • Fredkullagårdens fritidshem tar hand om frågor kring fritidsverksamheten före och efter skoltid.   fredkullagarden@fritids.se