Vad förväntas av mig som waldorförälder?

Föräldraengagemang & samarbete

Waldorfskolor kännetecknas av en särskilt trivsam och personlig atmosfär. Det är ingen självklarhet. Det förutsätter att du som föräldrar, genom din goda förståelse för waldorfpedagogikens innehåll och metod, samarbetar med pedagogerna i deras arbete och genom att du bidrar med ett tydligt och aktivt praktiskt engagemang till skolans underhåll och utveckling. Som waldorfförälder ser du det även som självklarhet att skapa kontakt och dialog med andra föräldrar i klassen och på skolan, att delta på föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldrautbildningar, arbetsdagar och i andra aktiviteter relaterade till skolan.

Kort sagt – ditt ideella föräldraengagemang bildar det pedagogiska och det ekonomiska utrymmet för att barnen på Fredkullaskolan kan erbjudas waldorfpedagogik, med lärarledd konstnärlig undervisning, hög lärartäthet och hemlagad mat med av god kvalitet, i en trivsam och gemytlig skolmiljö.

 

I DITT UPPDRAG SOM FÖRÄLDER INGÅR

Städning
I ditt uppdrag som förälder ingår bland annat att bistå med städning av skolans och fritids lokaler. Detta innebär att alla föräldrar blir tilldelade ett par helger varje termin. Det är möjligt att sälja sin städning till klass 9 som på detta sätt tjänar in sin skolresa i slutet av läsåret. Vid missad eller icke godkänd städning debiteras 500 kr. Det är inte tillåtet att låta någon utomstående genomföra städningen.

Arbetsdagar
Vid två tillfällen per läsår anordnas gemensam arbetsdag där alla föräldrar gemensamt arbetar med skolans ute- och innemiljö. Det kan handla om allt från att rensa rabatter, måla, snickra, reparationer osv.

Löpande uppgifter
Arbetsdagarna räcker inte till för att komma i kapp med allt som behöver underhållas och utvecklas i skolans ute- och innemiljö och ekonomin tillåter inte att leja ut uppdrag i större omfattning än det som är absolut nödvändigt.
Därför är det viktigt att du som förälder kontinuerligt bidrar med din hjälp även under året. Det kan t ex handla om att sy gardiner, montera en möbel, snickra en hylla eller ta en extra vända med trimmern. Även ekonomiska bidrag välkomnas om du har möjlighet till det. Behovet av hjälp och material kommuniceras och koordineras primärt i ”Fredkullaskolans föräldragrupp” på Facebook


Vart du kan vända dig


SKOLAN

FASTIGHETER

Byggnadsstiftelsen Kaveldunet tar hand om långsiktig planering och övergripande frågor kring byggnader och skolgård. Hit vänder du dig också om du har möjlighet att bidra med material eller ekonomiskt. kaveldunet@fredkullaskolan.se

FRITIDS