Anmälan om specialkost

Föräldrarna till eleven med livsmedelsallergi eller överkänslighet ska kontakta köket för anmälan om specialkost. Du anmäler önskan om specialkost genom att fylla i en blankett med förälders/vårdnadshavares underskrift, som lämnas till Annett i köket eller maila den till anette.lindblom@fredkullaskolan.se. Vi följer Kungälvs kommuns rekommendationer.

Blankett för anmälan om specialkost finner du här: http://www.kungalv.se/forskola–skola/gymnasieskola/maten-i-skolan/