Waldorf i Kungälv

I Kungälv finns två waldorfförskolor. Skolans fritids är en fristående stiftelse och i Kareby finns Tobiasskolan som är en resursskola för barn i behov av särskilt stöd. Under flikarna kan du hitta mer info om dessa verksamheter.