Förskolan Kotten

Kotten är en liten, familjär förskola med waldorfpedagogik, belägen i Kungälv.

Vi har plats för 18 barn med en mindre småbarnsgrupp och en större grupp för barn mellan 3 och 6 år. Vi håller till i en villa med trädgård, på randen till Fontins friluftsområde.

En föräldraförening driver verksamheten i samarbete med ett pedagogiskt kollegium.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få vara barn. Den fria leken får stort utrymme. De vuxna är viktiga förebilder som med hjälp av naturen och årstiderna ger trygghet, rytm, kontinuitet och inspiration.

Kottens egen hemsida finns HÄR!