Tobiasskolan

Tobiasskolan är en läkepedagogisk skola för elever med särskilda behov. Skolan är belägen på Tobiasgården, strax utanför Kungälv. Skolan använder sig av waldorfpedagogik i anpassad form och är bland annat ett alternativ till den vanliga särskolan.

I mars -08 fick skolan gymnasiesärskoletillstånd och grundskoletillstånd. Det gör att de kan ta emot elever med olika sorts svårigheter.

Pedagogiken vänder sig till alla sinnen, inlärning sker via tal, skrift, rytm, rörelse, drama och musik m.m.

Personalen utgår från den antroposofiska helhetssynen på människan.

Tobiasskolan (och Tobiasgården) har en egen hemsida. http://www.tobiasgarden.se/tobiasskolan/